ПРОВЕДЕ СЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ


Във връзка с проследяването на епизоотичната обстановка в област Враца, днес се проведе извънредно заседание на Областната комисия във връзка с издадената заповед на изпълнителния директор на БАБХ – София към МЗХГ за възникнало първично огнище на болестта Африканска чума по свинете в обект за отглеждане на свине за лични нужди „Заден двор“ в град Оряхово.

Директорът на Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Враца д-р Милчо Костурков запозна присъстващите с епизоотичната обстановка в областта, както и със съдържанието на заповедта.

„В град Оряхово са евтаназирани по хуманен начин 22 домашни прасета и са загробени на определеното за това място. Извършена е дезинфекция на дворовете и улиците в града. Взети са проби от домашни прасета в с. Лесковец, където се очаква резултат. След получен сигнал в ОД „БХ“ - Враца за починало прасе в с. Добролево, община Борован, на място екип е взел  проби, които са отрицателни“, заяви д-р Костурков. Той поясни още, че в ОД „БХ“ продължава да постъпва информация от кметовете на общини за хода на преброяването на личните стопанства и броя на домашни животни в тях.

„На територията на първото огнище в град Мизия, всички взети проби в 10 км наблюдава зона са отрицателни за болестта АЧС“, обяви д-р Милчо Костурков и акцентира, че друг основен и също така важен проблем е бракониерството. За него той поясни, че в 90% от случаите на констатираното заболяване, собствениците на тези лични стопанства са ловци.

Председателят на Ловно-рибарско дружество – Враца Стоян Стоянов изтъкна, че индивидуалният лов не дава резултати. Предстои да се проведе обучение на членовете на дружеството с представители на държавните горски стопанства на територията на област Враца.

По данни на Държавно горско стопанство – Мездра са предприети всички превантивни мерки срещу заразното заболяване. „Поставени са обозначителни табели в 10 км и 20 км зони, закупено е защитно облекло за горските инспектори, поръчан е и дезинфектант. На всеки 10 дни, по указания от МЗХГ, се прави обход в 10 км наблюдавана зона“, докладва инж. Евгения Христова, директор на ДГС-Мездра.

На заседанието стана ясно, че са изпълнени мерките по почистването на пътните отбивки, паркингите, както и местата за почивка на пътуващите от екипи на Областно пътно управление – Враца. След почистването е извършена и съответната дезинфекция.

В края на заседанието, от изказванията на представителите на местната власт, стана ясно, че се изпълнява мярката от Областния план относно определяне на местата за загробване на домашни животни на територията на населените места в областта, както и че се очаква съгласуване от Басейнова дирекция – Дунавски район – Плевен, в съответствие с действащото законодателство. 

Областната епизоотична комисия взе решение да заседава отново следващия петък.