ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВИ ПО КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2019 г.


За трета поредна година Областна администрация – Враца реализира поредица от събития в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС.

Инициативите са в съответствие с Дейност 1 „Събития за популяризирането на европейското културно многообразие” и Дейност 2 „Провеждане на комуникационни инициативи за представяне на културното многообразие на ЕС, насърчаване на толерантността, превенция на езика на омразата, в това число и за отбелязване на приноса на Република България в спасяването на евреите от Холокоста”.

В публичното събитие по Дейност 1, за популяризиране на партньорството между страните като мост за сътрудничество в историческото и културно многообразие на Европа, проведено на 1 юни във Враца, взеха участие делегации от Окръжен съвет – Долж, Република Румъния и от Автономна Област – Нитра, Република Словакия.

Гостите на Областна администрация – Враца се включиха и в тържествената сесия на Общински съвет – Враца и съпътстващата богата културна програма по случай Деня на Враца, 1 юни. Събитията бяха уважени и от делегациите от побратимените на Враца градове Бор – Сърбия, Суми – Украйна, Вилньов- льо- Роа – Франция и Франкфурт на Одер – Германия.

В следващите месеци, в сътрудничество с читалища и училища от областта, в 7 малки населени места предстои провеждане на комуникационни инициативи по Дейност 2 от Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз, за 2019 г., представящи европейското културно многообразие и идентичност през модерния поглед на младото поколение от област Враца.