ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Във връзка с  проведено на 29.07.2019 г. заседание на Централния епизоотичен съвет към Министерски съвет с председател вицепремиерът Томислав Дончев и взетите решения, относно превенция срещу разпространението на болестта Африканска чума по свинете (АЧС), изпълняващият длъжността областен управител на област Враца Робертино Маринов даде указания на кметовете на общини за изпълнението на мерките. Съгласно Решение на Централния епизоотичен съвет е обособена 20 км зона около промишлена свинеферма „Кова –М“ ЕООД, с. Чирен, община Враца, попадаща в регистъра към БАБХ – София, заедно с още 64 индустриални ферми.

В така представения от Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Враца списък, в 20 км обособена зона попадат населени места от общините Враца, Мездра, Борован, Криводол и Бяла Слатина, както и с. Липен, община Монтана, област Монтана.

С цел превенция и неразпространяване на заразната болест АЧС, в обособената зона следва да бъде преустановено отглеждането на свине в обекти от тип „Заден двор“. По указания на Централния епизоотичен съвет към Министерски съвет, за изпълнението на взетото решение е необходимо собствениците на домашни прасета в обособената 20 км зона да преминат към доброволно клане на животните от стопанствата си в срок до 31.07.2019 г. Собствениците на свине от обекти тип „Заден двор“ трябва да бъдат уведомени от инспекторите на Областна дирекция „Безопасност по храните“ – Враца, че добитото месо от собствени животни може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70°С, достигнати във вътрешността на късовете месо, предвид факта, че вирусът на АЧС е изключително устойчив при изсушаване, осоляване, пушене, охлаждане и замразяване на месото.

След изтичане на срока за доброволно клане на прасета, Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Враца ще пристъпи към умъртвяване на домашните прасета от обособената 20 км зона, съгласно разпоредбите на чл. 139а от Закона за ветеринарномедицинската дейност.