ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДО ЮРИСТИТЕ И СЛУЖИТЕЛИ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ПО ПОВОД 16-АПРИЛ – ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДО ЮРИСТИТЕ И СЛУЖИТЕЛИ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ПО ПОВОД 16-АПРИЛ  – ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Честит професионален празник на всички юристи и служители от съдебната система в България по случай 16 април - Деня на Българската конституция!

Съществуването на демократична и правова държава е немислимо без хора, готови да отстояват принципите на правото и да създават условия за свободното развитие на човека. Живеем във време на предизвикателства и ежедневието ни е изпълнено с различни изпитания, които изискват от нас да бъдем силни, обединени и решителни. Именно Вие, юристите, сте тези, които трябва да водят обществото ни към справедливост и законност.

Вашата професия изисква не само задълбочени познания по право, но и силна морална позиция, почтеност и отдаденост на каузата за справедливост. Вие сте тези, които тълкуват и прилагат законите, защитават правата на гражданите и гарантират, че всеки получава справедлив процес.

Поднасям своята благодарност за Вашия професионализъм, с който практикувате една от най-почитаните, трудни, но достойни професии. Продължавайте да търсите истината и справедливостта, да прилагате закона без страх с увереност и вяра. Защитавайте българската държавност и националната Конституция!


Честит празник!

С уважение,

НАДЯ ДОНКИНСКА

Областен управител на област Враца