ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО ПОВОД ДЕНЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО ПОВОД  ДЕНЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ДИРЕКТОРИ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ В ОБЛАСТ ВРАЦА, УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, Приемете искрените ми поздрави по повод професионалния ден на служителите в държавната администрация! Поднасям своята благодарност и уважение към всички Вас в този празничен ден, за усилията, които влагате в работата си по провеждането на държавната политика и в изпълнението на високите й цели, основани на принципите на законност, лоялност и отговорност пред обществото! Държавният служител има нелеката задача да укрепва доверието в институциите, да съдейства и подпомага честно и обективно органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление при вземането на важни решения, касаещи пряко гражданите на нашата правова държава. Поздравявам Ви за ангажираността, професионалното отношение и отговорността, изключителната ерудиция и достойнство, с които изграждате европейския облик на служителя в българската администрация, винаги обърнати с лице към хората! Желая на всички Вас здраве и щастие, пълноценна работа и удовлетворение от постигнатите успехи, бъдете все така съпричастни и отдадени във Вашата дейност! Честит Ден на служителите в държавната администрация! МИРОСЛАВ КОМИТСКИ ЗА Областен управител на област Враца 23 юни 2020 г. гр. Враца