ПОВИШАВАНЕ НИВОТО НА КОМПЕТЕНТНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ

ПОВИШАВАНЕ НИВОТО НА КОМПЕТЕНТНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ

Публична покана за избор на изпълнител на услуга с предмет "Повишаване нивото на компетентност и ефективност на служителите от администрацията чрез обучения", в изпълнение на проект по Оперативна програма "Административен капацитет"
Уникален код 9031542

Извършено класиране на кандидатите за избор на изпълнител:

Протокол-публична покана

Договор за изпълнение на услуга