По повод 22 септември, ден на Независимостта, Областният управител г-н Иван Сълов с апел към обществеността

По повод 22 септември, ден на Независимостта, Областният управител г-н Иван Сълов с апел към обществеността

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Делят ни 113 години от онези знакови исторически събития, в които България обявява своята независимост. На 22 септември 1908 г. възстановената българска държава смело скъсва оковите на васалната зависимост от Османската империя. В църквата „Свети Четиридесет мъченици“ в Търново цар Фердинанд прочита манифест, с който обявява България за независимо царство и равноправен член „ в семейството на цивилизованите народи“. Това е решителната стъпка към националното обединение на българския народ, преминало през Съединението от 1885 г. на Княжество България и Източна Румелия и защитено от Сръбско-българската война.

 Провъзгласената Независимост завършва делото на българските възрожденци, на плеядата борци за национално освобождение. България решително тръгва към по-нататъшното национално обединение, осветено от подвига на българските войници в Балканските и Първата световна война.

           Независимостта е стремление на поколения българи, които са се борили, живели и умирали с едничката цел да има свободна България.

Предвид интензивното развитие на епидемичната ситуация, свързана с COVID-19 през последните седмици и с оглед предстоящия Национален празник – 22 септември, Ви напомням за необходимостта от засилен контрол по стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

Вземайки предвид значимостта и символиката на предстоящият празник, провеждането на чествания следва да бъде позволено и достъпът на граждани до събитията по места да не се ограничава.  Отдаването на почит и признателност към родолюбивото дело на дейците посветили се на каузата за Независима България и поднасянето на венци и цветя да се осъществява самостоятелно от институции, организации и граждани.

Считам, че с общи усилия ще успеем да отдадем заслужена почит на националните герои и символи и да опазим здравето и живота на гражданите.

Обръщам се с апел към Вас: в Област Враца има повече от 130 военни паметника! Нека те бъдат място за почит пред саможертвата на хилядите българи, дали живота си за Свободата и Независимостта на България! Нека на утрешния ден те бъдат обкичени с цветя, символ на преклонение пред подвига на нашите деди.

Пожелавам здраве, щастие в личен план и успехи в работата! Честит Ден на Независимостта!