Открити процедури

ПЛАНОВО ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ УЧАСТЪЦИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА 2018Г.

ПЛАНОВО ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ УЧАСТЪЦИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА 2018Г.

Преписка № 00800-2018-0001, Наименование "Планово почистване на речни участъци извън урбанизираните територии в област Враца за 2018", Публикувана на 07.08.2018 г., Възложител: Областен управител на Област Враца, Процедура: Публично състезание. 07.08.2018 13:15

ПРЕПИСКА № 00800-2016-002, „ПЛАНОВО ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ УЧАСТЪЦИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ ВРАЦА“

ПРЕПИСКА № 00800-2016-002, „ПЛАНОВО ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ УЧАСТЪЦИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ ВРАЦА“

Преписка № 00800-2016-002, Наименование "Планово почистване на речни участъци извън урбанизираните територии в област Враца", Публикувана на 21.06.2016 г., Възложител: Областен управител на Област Враца, Процедура: Публично състезание. 21.06.2016 14:21

НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО УКРЕПВАНЕ НА ПРЕЛИВНИКА НА ЯЗОВИР "РОГОЗЕН 1"

НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО УКРЕПВАНЕ НА ПРЕЛИВНИКА НА ЯЗОВИР

Неотложни аварийно-възстановителни дейности по укрепване на преливника на язовир "Рогозен 1", Уникален номер 00800-2016-0001. Начална дата 13.05.2016 г. Вид на поръчката - пряко договаряне. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка...

"РАЗРАБОТВАНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРОГРАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА ВИРТУАЛНА МРЕЖА" ПО ПРОЕКТ "ТРАНСГРАНИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА КОМУНИКАЦИЯ ДОЛЖ-ВРАЦА"

"Разработване и инсталиране на програмно приложение за комуникационна и информационна виртуална мрежа" по проект "Трансграничен Център за комуникация Долж-Враца", с референтен номер 2/4i/-1.2-6 и MIS-ETC Code666, Преписка №00800-2015-0001

18.12.2015 г.         10:39...

“Инсталиране на програмно приложение за комуникационна и информационна виртуална мрежа, доставка на компютърно и мултимедийно оборудване” по проект „Трансграничен Център за комуникация Долж - Враца”

“Инсталиране на програмно приложение за комуникационна и информационна виртуална мрежа, доставка на компютърно и мултимедийно оборудване” по проект „Трансграничен Център за комуникация Долж - Враца” с референтен номер 2 (4i)-1.2-6  и MIS-ETC Code 666. Преписка № 00800 -...

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

  Открита процедура с предмет “Доставка на оборудване за извънредни ситуации” по проект „Център за координация и управление на действията при бедствия в трансграничната зона” с референтен номер 2 (4i)-2.2-17 MIS-ETC Code 692 EMERG-VR-DJ Преписка №00800-2014-0001, публи...