ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Денят е в памет на загиналите и пострадалите при трудови злополуки и се отбелязва всяка година на 28 април по инициатива на Международното синдикално движение и Международната организация на труда.

По този начин се фокусира вниманието на обществеността върху мащаба на проблемите, свързани с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд и намаляване на смъртните случаи и наранявания на работното място.

Ежегодно 270 милиона работещи получават сериозни увреждания, а броят на случаите на професионални заболявания е около 160 милиона. Загубите от тези трудови злополуки и заболявания възлизат на 4 на сто от брутния вътрешен продукт в световен мащаб. 

Ангажираността и отговорното отношение на работодателите и на работещите за създаването и спазването на здравословни и безопасни условия на труд са единственият възможен път за трайното изграждане на глобална култура на превенция на трудови злополуки и професионални заболявания.

В знак на признателност и преклонение, Областният съвет по условия на труд в област Враца, синдикати и работодателски организации поднесоха венци и цветя пред възпоменателната плоча на загиналите в трудови злополуки.