ОСТАВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО ЗА „ЧЕРВЕНИЯТ“ КОД ЗА СИЛЕН ВЯТЪР В ОБЛАСТ ВРАЦА

ОСТАВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО ЗА „ЧЕРВЕНИЯТ“ КОД ЗА СИЛЕН ВЯТЪР В ОБЛАСТ ВРАЦА

    В Областна администрация – Враца, с вх. № 0404-1-/158/19.01.2023 г., е получено писмо от ВИД главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, с което  информира, че за 19.01.2023 г. област Враца остава с предупреждение за „червен код“ за силен вятър от юг-югозапад с пориви в Предбалкана 30-35 m/s.

    Съгласно хидрологичната прогноза на НИМХ - МОСВ в резултат на очакваните валежи комбинирани със снеготопене /в места с наличие на снежна покривка/, има опасност от възникване на поройни наводнения във водосборите в някои реки в Дунавския басейн.

    От ГДПБЗН-МВР са дадени допълнителни указания до териториалните й звена, за повишаване готовността при възникване на извънредни ситуации, уведомени са и областните дирекции на МВР в  застрашените области.