ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧЕТИРИ БРОЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ПОПРОЕКТ

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧЕТИРИ БРОЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ПОПРОЕКТ

“Организиране и провеждане на четири броя специализирани обучения по проект „Специализирани обучения за по–добра организация на работата в Областна администрация Враца”, по Договор № А13-22-65/28.04.2014 г., в изпълнение на проект по ОПАК

Уникален код 9013137

Протокол

Договор с изпълнител