ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕЩА С РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА „КОЗЛОДУЙ-ОКОЛЧИЦА“ 2024 ГОДИНА


На 23.05.2024 г. в Заседателната зала на Областна администрация Враца се проведе финалната организационна среща с представителите на държавни институции и частни фирми, ангажирани с организацията и провеждането на 76-ти Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй – Околчица“. Уточниха се отделни детайли и подробности във връзка с похода, всички структури изразиха своята готовност.

В предварителни разговори с представители на местната власт също има потвърждение за съпричастност и създадена организация за посрещане на гостите от цялата страна.

В най-големия национален туристически походи общият брой на участниците тази година се очаква да е около 2000 човека от цялата.