ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ЮРИСКОНСУЛТ " В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона  за държавния служител и чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители  07.03.2022 г. 11:30 часа

Списък допуснати кандидати 25.03.2022 г. 13:52 часа

Списък недопуснати кандидати 25.03.2022 г. 13:52 часа

Система за определяне на резултатите 25.03.2022 г. 13:52 часа

Източници за подготовка 25.03.2022 г. 13:52 часа

Допълнение-източници подготовка  25.03.2022 г. 15:07 часа

Заповед за прекратяване  05.04.2022 г. 13:35