ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ ЕКСПЕРТ " В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона  за държавния служител и чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители  07.03.2022 г. 11:30 часа

Списък допуснати кандидати 25.03.2022 г. 13:52 часа

Система за определяне на резултатите 25.03.2022 г. 13:52 часа

Източници за подготовка 25.03.2022 г. 13:52 часа

Допълнение-източници подготовка  25.03.2022 г. 15:06 часа

Уведомление с резултатите от тест  05.04.2022 г. 13:02 часа