ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИИ ПО § 4 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ НА ОБЩИНА РОМАН“

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ, ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИИ ПО § 4 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ НА ОБЩИНА РОМАН“

Обява за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи, план на новообразуваните имоти на територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на община Роман, област Враца“.

12.08.2016 г.         10:23

Обява

Документация

Техническо задание с. Курново

Техническо задание с. Синьо Бърдо

Техническо задание с. Струпец

Образци на документи

01.09.2016 г.          10:28

Протокол

13.09.2016 г.          11:54

Договор

Приложение №1 - Техническо предложение

Приложение №2 - Техническо задание за с. Курново

Приложение №2 - Техническо задание за с. Синьо Бърдо

Приложение №2 - Техническо задание за с. Струпец

Ценово предложение