ОБСЪДИХА ПРОЕКТА НА ЦЕЛЕНАСОЧЕНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА В ПОДКРЕПА НА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Областният управител Малина Николова и кметовете на общини от област Враца обсъдиха на работна среща Проекта на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България.

Разработването й е в изпълнение на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2028 г., Приоритет 13.1. „Преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в Северозападна България, Странджа, Родопите и други погранични, планински и полупланински слабо развити райони”. 

„Основни цели на Програмата са чрез целенасочени мерки и финансиране да се съживи икономиката, да се укрепи човешкият ресурс и да се подобри състоянието на инфраструктурата и на екологията в тези райони” – обобщи при откриването на форума Областният управител.

В първата си част, Програмата включва предложения като пакет от приоритетни проекти за инвестиране от Държавния бюджет в периода 2016-2018 г.

В следващата, Координираща част са представени проекти за финансиране от източници, различни от Държавния бюджет. Освен от оперативни програми, тези проекти ще търсят финансиране от други европейски и национални фондове, както и от частни източници. Периодът за изпълнение е 2016-2020 г.

Проектните идеи с недостатъчно изяснена същност, цел и възможно финансиране, оставени за доразвитие и евентуално изпълнение в периода 2020-2027 г., са представени в третата част на Целенасочената инвестиционна програма като раздел „Банка идеи”.

В третата по ред среща по темата, бяха обсъдени проектните предложения от област Враца и тяхното място в Програмата.

Общо 131 са направените проектни предложения. 60 от тях, изготвени от общини, бизнес и Областната администрация - Враца за над 570 милиона лева са включени в Целенасочената програма за подкрепа на развитието на Северозападния район. Най-много - двадесет и две са проектните предложения на Община Враца, като най-същественият от тях, целящ изграждането на технологичен парк в града, е включен в инвестиционната част, за да бъде финансиран от Държавния бюджет.

Проектите, които ще се финансират по различните оперативни програми до 2020 г., са 49 на обща стойност над 207 милиона лева.

Десет от постъпилите проекти попадат в т. нар. "Банка идеи", за които ще се търси финансиране от други източници.

След проведена дискусия и изразените становища от страна на кметовете и представителите на общините, предстои актуализиране на някои от проектните предложения, дадени в по-ранна фаза на работа.

„Областна администрация Враца е готова да предложи Интегриран проект за основен ремонт на второкласната и третокласната пътна мрежа в област Враца, който също да бъде включен в Програмата” – допълни още Малина Николова.

Целенасочената инвестиционна програма ще бъде представена на 24 ноември пред Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, на който домакин е Областна администрация - Враца.