ОБСЪДИХА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЕ В ДОЛНОТО ТЕЧЕНИЕ НА Р. СКЪТ И ЗАЛИВАНИЯ ПО ПОРЕЧИЕТО НА Р.ОГОСТА


    В проведената днес работна среща областният управител Георги Митов дискутира с представители на общините, Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, Регионален отдел „Надзор на язовирни стени и съоръжения към тях“ към ДАМТН, Басейнова дирекция и РД ПБЗН неотложните мерки, които следва да се предприемат  в усложнена метеорологична обстановка, предизвикана от обилните валежи от дъжд  през последните дни.

    Тема на срещата беше и контролираното освобождаване водните обеми и очакваното повишение на  нивото на р. Огоста и притоците й заради достигнати превишени коти водни нива на язовир  Огоста – гр. Монтана. Бяха набелязани и мерки с цел превенция на риск от наводнения  по поречието на р. Скът.

    По време на срещата бяха поставени въпроси, касаещи недопускане на аварийни ситуации и упражняването на строг контрол на режима и дейностите по ограничаване на водните нива от собствениците на язовири, включително и безопасно изпускане на язовирите от водосбора на р. Скът.

    Георги Митов призова общините да се предприемат навременни и адекватни решения и действия с цел опазване живота, здравето и имуществото на населението.