ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С ДИРЕКТОРА НА СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ВРАЦА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРОВЕДЕ  РАБОТНА СРЕЩА С ДИРЕКТОРА НА СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ВРАЦА

  На 04.12.2023 г. Областният управител на Враца проведе работна среща с г-н инж. Веселин Нинов  директор на Северозападно държавно предприятие-Враца, в рамките на срещата бяха обсъдени въпроси относно залесяването с оглед необходимостта от предоставяне на постоянна подкрепа на сектор „Пчеларство“.

  Г-н Нинов обясни, че всяка година се залесяват над 3 000 декара нови култури. По голяма част от тях са по поречието на река Дунав и големите вътрешни реки. За постигане на заложените високи цели, разчитат на съвременни горски фрези с дълбочинна обработка на почвата, с което да се подобри нейното плодородие, климатичната и растежната среда.

  Разсадниците на СЗДП Враца произвеждат всяка година над половин милион фиданки, които задоволяват почти изцяло нуждите от посадъчен материал на отделните териториални поделения. Стремежът на предприятието се изразява в това да бъдат извлечени оптималните ползи от ресурсите, като се запази баланса между икономическите, социалните и защитни функции на гората.

 Областният управител увери г-н инж. Веселин Нинов  директор на Северозападно държавно предприятие-Враца, че могат да разчитат на пълно съдействие и партньорство от страна на Областна администрация Враца.