ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСТАВИ НА ДНЕВЕН РЕД КАЗУСА С ФИРМА „КАМИБО“ ЕООД И СКЛАДИРАНИТЕ ТОНЕР КАСЕТИ


    „Поканих ви по въпрос, който е изключително важен и все още нерешен, въпреки усилената работата на институциите“ – така започна инициираната работна среща от областния управител Стефан Красимиров, на която присъстваха заместник областният управител Красимир Колев, кметът на Община Враца Калин Каменов, директорът на РИОСВ – Враца инж. Николай Йорданов, управителят на „Камибо“ ООД и управителят на фирма „Балкан ресурс“ ЕООД, която преди повече от две години извози опасния серовъглерод от площадката на „Камибо“ ООД – ТП „Хименерго“, гр. Враца.                                                                

    По време на срещата бяха обсъдени състоянието на цистерните и на басейните с отпадната вода, съхранявали извозения през 2019 г. серовъглерод, както и възможните мерки за окончателно обезвреждане на серовъглерода. Набелязан бе план за действие, като следващата работна среща за одобряване на конкретни мерки и срокове ще бъде на 4 май        

   Дискутирани бяха също така и вариантите за извозване на излезлите от употреба тонер касети, намиращи се на ул. „Складова“ № 14 в гр. Враца.                                                       

   Стефан Красимиров заяви своята готовност да съдейства за окончателно разрешаване на екологичните проблеми.