ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОСВОБОДИ ОТ НАЕМ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРЖАВНИ ИМОТИ

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОСВОБОДИ ОТ НАЕМ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРЖАВНИ ИМОТИ

Областният управител Малина Николова издаде заповеди за освобождаване от наем на физически и юридически лица, ползватели на недвижими имоти, държавна собственост в периода от 04.01.2021 г. до два месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка.

Наемателите са предоставили в Областна администрация – Враца необходимите документи, удостоверявайки ограничена или преустановена дейност в имота, вследствие на мерките, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.

Заповедите са на основание последното изменение в Държавен вестник от 22 декември 2020 г. на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. за преодоляване на последиците от Ковид 19.