ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ВРАЦА, НАДЯ ДОНКИНСКА РЕВИЗИРА НА МЯСТО ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВИТЕ УЧАСТЪЦИ ОТ Е-79


  Областният управител на област Враца Надя Донкинска,   директорът на Областно пътно управление  – Враца инж. Веселин Николов  и инж. Стефан Стефанов, главен експерт  в Областна администрация – Враца съвместно посетиха строящия се участък  Дърманци – Ребърково, който е част  от обект "Модернизация на сектор от път 1-1 (Е-79) „ Мездра - Ботевград " ЛОТ2 от км 161+367 до км 174+800 ".

  Целта бе да се види напредъка на новостроящото се трасе, като бе констатирано, че част от дейностите по скоростния път, който ще предостави модернизирано и подобрено движение в региона, са в напреднала фаза, но предстои още много работа и сериозен ангажимент, преди целият проект да бъде успешно завършен.

  Инспекционният оглед на терен показа, активни дейности по строежа, които се осъществяват в момента с повече от 120 единици тежка строителна техника и над 300 работника, въпреки усложнената метеорологична обстановка.

  Изпълнителят на проекта гарантира, че въпреки предизвикателствата, породени от атмосферните условия, няма да бъде нарушено изпълнението на строителните и монтажни работи. С увереността в справянето с трудностите, свързани със сезонните условия, строителният екип продължава усилено да работи по успешната реализация на проекта.