ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА МАЛИНА НИКОЛОВА СВИКА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ КРИЗИСЕН ЩАБ


Заседанието се състоя във връзка с предприемане на незабавни действия по отстраняване на животински отпадъци от нерегламентирано сметище на територията на община Враца. Между териториалните звена на изпълнителната власт и представители на Община Враца, бяха разпределени задачите за бързи и адекватни действия.

Областна дирекция на МВР – Враца установява извършителя на замърсяването, Регионална дирекция „ПБЗН“ осигурява техника и служители за осъществяването на дейностите по събиране и пакетиране на животинския отпадък. Заедно с тях на терен участват и девет доброволци от с. Мраморен, осигурени от кмета на населеното място Гергана Маркова.

Областна дирекция по безопасност на храните осигурява защитно облекло за доброволците и препарати за дезинфекция. Регионална здравна инспекция провежда инструктаж за безопасна работа с наличния отпадък и начините за обезвреждане на терена.

Община Враца, по нареждане на кмета Калин Каменов, възлага и финансира дейностите по извозване на отпадъците до екарисаж в област Варна.

Областният кризисен щаб обсъди и мерки, с които да се постигне трайно решаване на проблемите, свързани с нерегламентираните отпадъци, като предложи монтиране на видеонаблюдение на критични точки в областта и предприемане на действия за изграждане на екарисаж на територията на Северозападна България. Подобно съоръжение ще даде възможност на физически и юридически лица, занимаващи се с производство и обработка на местни и хранителни продукти, да изхвърлят остатъците по законно установения ред.

Кметът Калин Каменов обясни, че ще се завиши числеността Звено „Инспекторат“ към Общинска администрация - Враца, което да извършва денонощен контрол на територията на цялата община.

Предвижда се дейностите по изнасяне на отпадъка да приключат до края на седмицата, предвид сложността на терена и количеството.

След приключване на дейностите по изнасяне на животинския отпадък, ще бъдат взети проби, за да се установи има ли замърсяване на почвата и намиращите се в близост водоизточници.