ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНОТО ОТ РУО – ВРАЦА РАБОТНО СЪВЕЩАНИЕ


В обръщение към началника на РУО – Враца, експерти и директори на провелото се днес Работното съвещание за организиране на дейностите през учебната 2020/2021 година, областният управител Малина Николова сподели:

„Радвам се, че образователната система, в условията на световна здравна, социална и икономическа криза, отново доказа, че добрата организация, дисциплина и съвременна комуникация, които безспорно е култивирала, са базовите условия за преодоляване на предизвикателствата в обществените отношения. Справихте се отговорно и адекватно. Благодаря!

Поздравявам екипите на всички училища, които успяха да намерят адекватните форми на работа със своите ученици и въпреки обстоятелствата, постигнаха отлични резултати в националното външно оценяване, държавните зрелостни изпити, националните и международни олимпиади и състезания, реализиране на Държавния план-прием. Те са водещият пример, който трябва да се следва, споделен с всички останали.

Обръщам се към директорите на училища, с прием в гимназиален етап и местните власти, които допускат масово изтичане на ученици в други области, за да преосмислят политиките си по осигуряване на подходящи училищни и социални условия за обучение до последния клас в средното образование, гарантирано в нашата област.

Време е училищата да отворят врати за своите възпитаници и в тях да се създаде нов климат на взаимодействие, функционална и безопасна среда, правила за поведение и ред, които поставят на първо място живота и здравето. В това отношение детските градини вече имат добри практики. Ще срещате нови трудности за преодоляване на агресията, за убеждение и представяне на достоверната информация, за обучение на подрастващите и техните родители в новите условия. Има семейства, в които битува схващането, че няма опасно заболяване и не е необходимо да има ограничения, но има и семейства, които се страхуват от контакти и взаимодействие. Детската градина, училището са организационните структури, които трябва да преодолеят недооценяването на ситуацията или предразсъдъците сред главните си партньори – родителите.

Още по-силно и ефективно трябва да заработи Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици.

Вие можете! Към Вашия професионализъм ще прибавя това, което най-силно Ви пожелавам – здраве, сили и късмет за една сигурна и успешна учебна година!“, заяви областният управител Малина Николова.