ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ ЗА БОРБА С ГРИП И ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ


Областният управител Малина Николова председателства първото заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания, създаден по изискванията на разработени и утвърдени от Министерството на здравеопазването Методически указания.

„Днес е първото заседание на Областния оперативен щаб за запознаване на членовете със събраната, анализирана и актуална епидемиологична информация и планиране и прилагане на профилактични и противоепидемични мерки“, каза в началото на заседанието Малина Николова.

По данни на Регионална здравна инспекция – Враца, обобщената и регистрирана седмична заболяемост от грип и остри респираторни заболявания за последната седмица на месец януари е 166 на 10 000 д. население, което е средно ниво за страната. Наблюдава се тенденция към увеличаване на заболелите, като все още не са достигнати стойности за налична грипна епидемия. За област Враца тези нива са 250-255  на 10 000 д. население.

Регистрирани са две положителни проби за наличие на грипен вирус типа A H1 N 1 и A H3 N2 в област Враца.

„Относно имунизационния обхват, през изминалата 2019 г. държавата за първи път осигури над 100 000 дози безплатни противогрипни ваксини за хора над 65 години. За област Враца с противогрипна ваксина обхванатите лица са общо 3164, от тях 3 122 лица са имунизирани с ваксини по Националната програма на Министерство на здравеопазването“, съобщи д-р Мечкова, началник отдел в РЗИ - Враца.

Здравният експерт даде насоки за спазването на общи профилактични и противоепидемични мерки с  цел ограничаване разпространението на вируса на грипа, забавяне хода на епидемията и намаляване на нейната интензивност. Общите противоепидемични мерки са добра лична хигиена, редовно проветряване на помещенията, ограничаване на участието в масови обществени мероприятия. Грипните вируси лесно се инактивират при редовно миене със сапун, от дезинфектанти за ръце, съдържащи алкохол и при почистване с обикновени домакински препарати и детергенти.  Важно е на работните мeста да се осигурят добри хигиенни условия.

В детските градини и в училищата от медицинските специалисти се налага провеждането на ежедневен филтър.

Мерките по отношение на болните от грип са насочени към осигуряване на медицински и социални грижи, както и такива за ограничаване разпространението на инфекцията - изолация на болните от грип с леки и средно тежки форми на грип в домашни условия, употребата на предпазни маски, навременна и правилна употреба на антивирусни препарати.

Въз основа на текущото проследяване на динамиката на заболяемост от грип и ОРЗ и анализ на епидемичната ситуация, Областният оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ взема решение за обявяване на епидемия на територията на цялата административна област или в отделни населени места от нея, за което директорът на РЗИ издава заповед и уведомява Министерство на здравеопазването.

Решение за временно прекратяване на учебните занятия в отделни учебни заведения или във всички учебни заведения в областта следва да се въвежда като крайна мярка за справяне с епидемичния процес, като директорът на РЗИ прави предложение до директора на Регионалното управление по образованието за временно прекъсване на учебния процес.

Към днешна дата има постъпили данни за отсъстващи с остри респираторни заболявания ученици над 30 % от общия брой в Профилирана езикова гимназия - Враца и в Обединено училище „Св. Климент Охридски”  с. Тишевица. До РЗИ – Враца е изпратено уведомление от Детска градина „Българче“ – Враца за сформиране на сборни групи, поради голям брой отсъстващи болни деца.

В МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца и „СБАЛПФЗ” – Враца са осигурени допълнителни легла и противогрипни препарати за лежащоболни.