ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ГЕОРГИ МИТОВ ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА РИК НА 5 ФЕВРУАРИ 2023 Г.

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ГЕОРГИ МИТОВ ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА РИК НА 5 ФЕВРУАРИ 2023 Г.

    На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 28 от 31.01.2023 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на Република България (обн. в ДВ бр. 11 от 02 февруари 2023 г.) и в изпълнение на Решение № 1584 – НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК, областният управител на област Враца Георги Митов свиква консултации за състава на РИК – Враца на 05 февруари 2023 г. от 11:30 часа в заседателната зала  ет.6 на Областна администрация – Враца, бул. Демокрация №1, гр. Враца.

    Съставът на РИК – Враца е  от 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите по т. 1 от горецитираното Решение на ЦИК, е както следва: за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 4 членове; за коалиция „Продължаваме промяната“ – 3 членове; за партия „ДПС” – 2 членове; за партия „Възраждане“ – 1 член; за коалиция „БСП за България” – 1 член; за коалиция „Демократична България – обединение“ – 1 член; за коалиция „Български възход“ – 1 член.

    Консултациите са публични