ОБЛАСТНИЯТ ЩАБ ЗА БОРБА С ГРИП И ОСТРИТЕ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРОВЕДЕ СВОЕ ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ


Областният щаб за борба с грип и острите респираторни заболявания проведе свое присъствено заседание, свикано във връзка със заповед на д-р Стойчо Кацаров, министър на здравеопазването. Заседанието беше ръководено от Милчо Стефанов, заместник областен управител на област Враца. На него присъстваха членовете на щаба, както и всички управители на лечебни заведения с разкрити COVID легла в област Враца, участие в него взе и Борислав Борисов, заместник областен управител на област Враца.
Д-р Орлин Димитров, директор на Регионалната здравна инспекция – Враца представи приетия с Решение № 518 на Министерски съвет от 15.07.2021 г. Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARS CoV-2, както и с предвидените в него съответни противоепидемични мерки, в случай на повишаване ръста на заболеваемостта от COVID-19 в страната и в област Враца.
Д-р Димитров запозна членовете на щаба с актуалната ситуация на заболеваемост за страната и в частност за област Враца, която към момента е на ниски нива. Проблем обаче представлява появата и разпространението на вариант Делта на SARS-CoV-2 в Европа, което поставя на преден план дейностите, свързани с повишаване на обхвата с ваксини срещу COVID-19, особено в групите от населението, при които вече категорично е доказан повишен риск от тежко протичане на заболяването, хоспитализацията и смърт.
„Настоящият спокоен период с ниско разпространение на вируса представлява добра възможност за полагане на усилия за повишаване на ваксинационния обхват в тази група преди разпространението на варианта Делта на вируса, който вече е установен в страната. В краткосрочен план отчетливо увеличаване на обхвата е необходимо при медицинския персонал, педагозите и социалните работници, които при недостатъчен обхват ще бъдат първите засегнати от новата вълна след летните месеци“ - завърши д-р Димитров.
В хода на заседанието д-р Костадин Шахов, управител на СБАЛПФЗ – Враца напомни, че самия процес на поставяне на ваксини не трябва да омаловажава прилагането на т. нар. нефармацевтични мерки (хигиена на ръцете, респираторна хигиена, спазване на дистанция, използване на предпазни маски и т.н.). Необходимо е тези мерки да продължат да се спазват, в степен, адаптирана към епидемичната ситуация в област Враца, както и в зависимост от разпространението на нови варианти на вируса.
В края на заседанието, членовете на щаба потвърдиха готовността си да работят стриктно по Националния оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2, да предприемат действия за ускоряване на темповете за обхващане на населението с ваксини срещу COVID-19, да се засилят нефармацевтични мерки и контролът от компетентните органи, както и да продължи своевременната диагностика и лечение, включително осигуряване на необходимия брой легла за хоспитализация на пациенти с COVID-19, които се нуждаят от болнично лечение и интензивни грижи.