ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ

Редовно заседание на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията се проведе днес в Областна администрация – Враца под председателството на заместник областния управител Ирина Иванова. На него беше отчетена дейността на териториалните звена с контролни функции и местната власт в посока въведените антикорупционни мерки и добри практики през 2015 г. Членовете на Съвета обмениха опит в прилагането на антикорупционните мерки в своята дейност.

Ирина Иванова запозна присъстващите с приетата Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 -2020 и включените в нея мерки, съответстващи на работата и дейността на Областния съвет. По предложение на заместник областният управител Ирина Иванова, в рамките на Съвета ще бъде създадена експертна група от представители на съдебната система, Областна дирекция на МВР – Враца, Регионален инспекторат по образованието – Враца и неправителствения сектор, чиято дейност ще бъде фокусирана върху провеждането на обучения, свързани с превенцията и противодействието на корупцията сред учащите и възможност за обществената ангажираност на подрастващите от по-ниските възрастови групи.

В хода на заседанието, представителите на медиите, които са и членове на Съвета, изказаха мнението си за повишеното доверие на гражданите в институциите на местно ниво. Заедно с това, обаче, изразиха необходимостта от повече прозрачност в работата на териториалните звена и местната власт за противодействие и превенция на корупцията.

Като основна и важна точка в днешното заседание беше обсъден и приет Плана за дейността на Областния съвет за 2016 г. В него, като основна мярка за създаването на прозрачност в дейността на администрацията и популяризирането й е организирането и провеждането на Обществен форум „Прозрачни президентски избори“, съвместно с Асоциация „Прозрачност без граници“ . Форумът ще се проведе през месец октомври тази година.

Областна администрация – Враца и „Дом на науката и техниката“, съвместно с Областното представителство на Камарата на строителите в България ще проведат Регионална кръгла маса за Северозападния район на тема „Новият Закон за обществените поръчки“. Дейността е част от реализацията на мярка за осъществяването на сътрудничеството между държавните институции, гражданското общество, медиите и бизнеса.

През 2016 година продължават добрите практики на организиране и провеждане на беседи с антикорупционна насоченост в училищата от областта с ученици от 11 и 12 клас, като част от мерките, целящи укрепване на антикорупционната среда.

В края на заседанието, членовете на Областния съвет за превенция и противодействие  на корупция излязоха с предложение за укрепване и създаване на Общински антикорупционни съвети в общините от област Враца.