Областния управител Иван Сълов проведе работно заседание на Консултативният съвет по превенция и противодействие на корупцията


Областния управител Иван Сълов като Председател на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията проведе работно заседание на Консултативният съвет по превенция и противодействие на корупцията с работна тема: „Изборна корупция. Подготовка и произвеждане на честни и демократични избори на 11 юли 2021 г. в област Враца“.

Консултативният съвет работи за по-добра координация, оперативност и междуинституционално взаимодействие и обмен на информация по проблемите на превенцията и противодействието на корупцията на територията на Област Враца, както и  планира ежегодно мероприятия и инициативи, свързани с  дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията.