ОБЛАСТНАТА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ С ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ


Първото заседание на Областната преброителна комисия проведе днес заместник областният управител Мирослав Комитски. Комисия е създадена със заповед на председателя на Националния статистически институт във връзка с предстоящото 18-то поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. На срещата присъства директорът на Териториално статистическо бюро-Северозапад Полина Цветкова.

Областната преброителна комисия има задължения, пряко свързани със съдействие, провеждане и информиране на Националния статистически институт и Централната комисия по преброяването за хода на преброяването в областта. Тя ще има задължението да приема докладите на общинските преброителни комисии, както и да изготвя доклад до ЦКП за предаването на всички преброителни материали в съответния отдел на Териториално статистическо бюро.

Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, което осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него се използват през целия период до следващото преброяване. Електронното преброяване чрез интернет ще стартира от 00:00 часа на 22 януари 2021 г. и ще приключи до 24:00 часа на 31 януари 2021 г. Преброяването с хартиена карта и преброители ще се провежда от 08:00 часа на 01 февруари 2021 г., до 20:00 часа на 15 февруари 2021 г.

На днешното първо заседание, комисията, за чийто председател е определен заместник областният управител Мирослав Комитски, прие Правилник за организацията на дейността, както и план и график за провеждане на преброяването. Обсъдени бяха дейностите по райониране и съставяне на предварителни списъци, а цялостната организация на работата на комисията беше представена от Ивайло Николов, Директор на Отдел "Статистически изследвания“ – Враца, Териториално статистическо бюро – Северозапад. В състава на комисията влизат представители на МВР, община Враца, ТЗ ГРАО и Областна администрация – Враца.