ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА ПРИЗОВАВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ДА ИЗПОЛЗВАТ ЕЛЕКТРОННИТЕ КАНАЛИ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Във връзка с обстановката в страната и с цел ограничаване, противодействие и превенция разпространението на коронавирус COVID-19, както и препоръките на Националния оперативен щаб, Областна администрация - Враца призовава потребителите на административни услуги да използват електронните канали за заявяване на административни услуги, както следва: • Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги https://unifiedmodel.egov.bg – изисква се квалифициран електронен подпис (КЕП) и регистрация в системата; • Система за сигурно електронно връчване - https://edelivery.egov.bg/ - изисква се квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в системата; • Система за електронен обмен на съобщения (за държавни институции и ведомства); • На електронна поща: obl-vr@vratsa.government.bg ; • На факс: 092 / 66 31 18 При невъзможност за заявяването на административни услуги по електронен път, потребителите трябва да знаят, че Центъра за административно обслужване работи, като строго се контролира пропусквателния режим и са предприети всички предпазни мерки.