ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПРОЕКТ ПО ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 21 декември в Заседателната зала на Областна администрация – Враца се проведе Заключителната конференция по Проект „Трансграничен център за информация и комуникация Долж – Враца“. Срещата беше открита от Областният управител Малина Николова, която приветства участниците и поздрави българските и румънските партньори за постигнатите резултати по Проекта.

„Областна администрация - Враца си партнира с Окръжен съвет – Долж над 12 години, а сключеното през 2007 година Споразумение за  сътрудничество допълнително допринася за развитието на трансграничното сътрудничество между двете области. Двете администрации имат опит в съвместното изпълнение на проекти и настоящият е още един пример затова.“ – добави още Малина Николова.

На Заключителната конференция присъстваха Силвия Врачовска – директор на Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца, Лучиан Диндирика – директор на Окръжна библиотека „Александър и Ариста Аман“ – Крайова – също партньори по Проекта, Ирина Иванова – заместник областен управител, Галина Евденова – началник на Регионалния инспекторат по образованието - Враца, директори на учебни заведения и представители на културни институции.

„Този проект има за цел да подобри обмена на информация между Румъния и България – окръг Долж и област Враца, като така се постига сближаване на хората и общностите в Българо-румънската трансгранична зона чрез развитие на трансгранични ресурси, базирани на информационно- комуникационни технологии, сътрудничество и работа в мрежа“ – заяви по време на срещата Малина Николова.

Партньорите представиха изпълнените дейности и отчетоха успехите си при реализацията на информационно – комуникационната мрежа. Като резултат от мерките по Проекта е изграден общ уеб сайт за публикуване на информация на два езика- румънски и български, оборудвани са помещения с мултинационални конферентни средства за видео-конференции и симултанни преводи. Двете библиотеки са снабдени с комуникационна система за публичен достъп, а най-същественото според партньорите е създаването на съвременно  дигитално хранилище /Digital Repository/, което осигурява сканиране на стари и редки книги и публикации, подкрепено от специализирано програмно осигуряване за дигитализирането на такива материали и за публикуването им на уеб сайта на Проекта.

„Разполагаме с изключително модерен апарат, един от малкото по рода си в България, чрез който вече успяхме да направим дигитални копия на най-ценните за библиотеката колекции от книги“ – заяви на свой ред директорът на Регионална библиотека „Христо Ботев“ Силвия Врачовска.

Румънските партньори поздравиха екипа на Проекта и изразиха задоволството си от работата с тях.

„Очаквам в бъдеще време да си сътрудничим с нови проекти“ – заяви Лучиан Диндирика и отправи покана за партньорство с българските си колеги.

В Областна администрация - Враца по Проекта са доставени съвременни комуникационни средства, съвременна система за симултанен превод и система за видеоконферентна връзка.

Областна администрация – Враца разполага с два лицензирани специализирани софтуера за описание на библиотечни или музейни експонати. Единият лиценз е предоставен на Исторически музей в град Оряхово, където започна инсталиране и използване на системата за описание на музейни експонати, редки колекции на български книги и преводи от румънски.

Регионална библиотека „Христо Ботев“ пък предостави лиценз за софтуер на Регионален исторически музей – Враца, на който специалисти от културната институция в града ще могат да дигитализират част от културно-историческото наследство на региона.

В края на Заключителната конференция, Областният управител Малина Николова и румънските й партньори подписаха Меморандум за сътрудничество в областта на информационно-комуникационните технологии между област Враца и окръг Долж.