ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОТЧЕТЕ УСПЕШНО ЗАВЪРШЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ БЪЛГАРИЯ 2007-2013

Областният управител на област Враца Малина Николова откри днес Финалната пресконференция на проект „Център за координация и управление на действията при бедствия в трансграничната зона“ MIS ETC Code 692, реализиран с безвъзмездната финансова подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007–2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие (ЕФРР).

На събитието присъстваха заместник областните управители Ирина Иванова и Мирослав Комитски, партньорите по проекта от страна на Република Румъния – главен комисар Константин Флореа от Инспектората за извънредни ситуации „Олтения“, представителите на  Окръжен съвет Долж, както и представители от Военното формирование  54990 – Враца и  РД „ПБЗН“ – Враца.

Областният управител Малина Николова благодари за доброто сътрудничество и отличната работа по дейностите на проекта и изрази своето задоволство от постигнатите резултати.

„Този проект ни даде възможност да работим заедно и да постигнем резултатите, които са принос към реализирането на целите на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013.“ – допълни още Малина Николова и изрази надежда за бъдещи нови съвместни проекти с румънските и българските партньори.

На срещата официално бяха връчени и удостоверенията на успешно преминалите обучителни курсове за повишаване на ефективността на човешкия фактор при  извънредни ситуации, причинени от пожари, технологични инциденти, наводнения и земетресения. 

Заместник областният управител Мирослав Комитски представи резултатите от изпълнението на проекта. В рамките на дейностите му е подобрено  сътрудничеството между властите при възникване на бедствени ситуации, аварии и катастрофи в трансграничната зона и е повишен  капацитетът за ранно оповестяване в случай на бедствени ситуации. Проведено е обучение за ефективно управление на бедствия, аварии и катастрофи и информиране на населението и е доставено оборудване за извънредни ситуации. Закупеното специализирано оборудване,  необходимо за екипите на органите за защита на населението при бедствия може да бъде използвано при възникването на аварийни ситуации и бедствия - наводнения, земетресения, свлачища, технологични инциденти, производствени аварии, аварии с радиационнен характер, както и тежки пътнотранспортни произшествия с товарни автомобили.

В рамките на проекта е създаден Център за координация и управление на действията при бедствия в трансграничната зона в гр. Крайова, Румъния, който предстои да бъде официално открит на 13 ноември.

            „Проектът е в реална полза за гражданите на Област Враца и Окръг Долж, на местните и регионалните власти от трансграничния регион и институциите, които непосредствено са отговорни за управлението на бедствията и извънредни ситуации“ – акцентира още Мирослав Комитски.

Представителите на водещия партньор - Окръжен съвет Долж,  съвместно с колегите си  от Инспектората за извънредни ситуации „Олтения“ – Крайова изразиха своите добри впечатления от съвместното сътрудничество и  готовността си за провеждането на  съвместни симулации и обучения в окръг Долж с българските си колеги.