ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА Е КООРДИНАТОР НА КАМПАНИЯТА „ ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО!“ НА 17 СЕПТЕМВРИ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА Е КООРДИНАТОР НА КАМПАНИЯТА „ ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО!“ НА 17 СЕПТЕМВРИ

    През 2022 г. за десети пореден път ще се реализира най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която ще се проведе под наслов „Подай ръка на природата“. Кампания отрежда водещо място на България сред страните с най-добри доброволчески практики в грижата за околната среда в света.                                                                Целта на инициативата „Да изчистим България заедно!“ е насочена към осъзнаване на личната отговорност и принос в грижата за чистотата на планета, бъдещето и възпитанието на децата и цели да обедини  гражданите около каузата за по-чиста околна среда.                                                                                                                        И през настоящата година Областна администрация – Враца ще се включи в кампанията, като организира почистване на зона за отдих в гр. Враца. За отчитане на постигнатите резултати в областта и коректно отразяване участието на доброволците ще бъде ангажиран експерт, който в деня на провеждането на акциите ще събира необходимата информация за активността на населението. Областният управител Георги Митов кани административните структури, фирмите, училищата, детските градини, НПО и семействата в област Враца да се включат в традиционните акции на 17 септември, като организират дейности по почистване на градинки, междублокови пространства или места за отдих, боядисване на пейки и беседки, засаждане на дръвчета или други мероприятия, които да бъдат стимул за опазване на околната среда не само на 17 септември, но и всеки ден.