ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА БЕ ДОМАКИН НА ИЗНЕСЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Областна администрация – Враца беше домакин на Изнесено заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в 43-то Народно събрание, в  което участие взеха народните представители от 6-ти МИР Петя Аврамова, Красен Кръстев, Айхан Етем и Явор Хайтов, депутати от Парламентарната комисия, представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на икономиката, Централното координационно звено към Администрацията на Министерски съвет, кметове на общини от област Враца и представители на териториални структурни звена, неправителствени организации и гражданското общество.

          Областният управител Малина Николова приветства ръководството и членовете на Комисията за инициативата да организират свое заседание във Враца и изрази задоволството си от специалното внимание на народните представители към политиките за ефективно управление на европейските фондове и качественото реализиране на проектите в Северозападен район за планиране.

          „Вашата инициатива да предоставите възможност на бенефициентите в лицето на регионалната, местната власт, неправителствения сектор и работодателите за обсъждане на актуални въпроси, свързани с усвояването на средствата от Европейския съюз е значима за област Враца.“ – допълни още Николова. Тя акцентира върху значителния за икономическото развитие на Северозападна България ефект на Структурните фондове и Кохезионния фонд и отчете средствата, усвоени в Област Враца за Програмен период 2007 – 2013 г.

          „Изразено в числа, в област Враца са усвоени средства в размер на 215 млн. лева, което е 46 % от общо усвоените средства в трите области на Северозападна България, като размерът на изплатените средства за област Враца надвишава 91%.“ – подчерта Малина Николова.

          Според Областния управител тези данни сочат добро планиране и реализация на проектите в областта, но стремежът за новия програмен период е значително нарастване на средствата и усвояването им с максимален инвестиционен ефект.

          „Реализирането на тази цел е свързана с взаимодействието и подкрепата на Правителството и на Парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.“ – завърши в  словото си Областният управител Малина Николова.

          Заседанието на Комисията беше ръководено от Председателя Светлин Танчев, който направи анализ на основните приоритети, по които ще работи комисията.

  На първо място е реализацията на Целенасочената инвестиционна програма на Правителството и реалното й обезпечаване.

          Вторият важен приоритет, по който комисията се ангажира да работи е реализацията на пътя и ж.п линията Видин – София.

          „Работи се по тези проекти, те не са приключени. Към днешна дата се търси начин на финансиране и сме твърдо убедени, а и Правителството си дава сметка, че те са от изключително стратегическо значение“ – категоричен беше Светлин Танчев.

          Третият важен приоритет, който Комисията ще отстоява и ще следи, е начинът на оценка и преференциите за Северозапада в точкуването по Програмата за развитие на селските райони и ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Една от основните препоръки в Доклада на комисията е тези точки да се увеличат и да се търси оптималното решение, така че подадените проекти предложения да не са изравнени с останалите региони на страната. Така според народните представители ще се усети ефектът и подкрепата от страна на  изпълнителната власт.

          „Искам да подчертая, че становището на нашата Комисия е, че всеки лев, инвестиран в този регион ще покачи брутния вътрешен продукт много повече, отколкото в развитите градове на България, защото тук ефектът ще е наистина голям.“ – допълни още Светлин Танчев.

          По време на проведената дискусия с кметовете на общини от областта, стана ясно, че ще се търсят решения на отделни казуси, като те ще бъдат представени като препоръки пред Управляващите органи на програмите и законодателни инициативи пред Народното събрание. Най-важният момент, по който ще се работи, съвместно с ресорните министерства е разрешаването на проблемите по изпълнението на Интегрирания проект за воден цикъл на Враца.