ОБЛАСТ ВРАЦА ИМА СВОЯ КАНДИДАТУРА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА „ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА - БЪЛГАРИЯ“ ПРЕЗ 2021 Г.


Заместник областният управител Милчо Стефанов председателства комисия, назначена със заповед на Иван Сълов - областен управител на област Враца, която днес 21 юни 2021 г., разгледа и оцени получената в Областна администрация – Враца документация на подкрепената от община Мездра номинация на НЧ „Просвета-1928“, с. Царевец, община Мездра за вписване в Националната система „Живи човешки съкровища-България“ през 2021 г. на традиционната дейност умението - варене на домашен сапун.


Областният етап от процедурата, утвърдена от Министъра на културата се проведе в съответствие със сроковете и дадените указания, с която се цели опазването на нематериалното културно наследство, съхраняването на знанията и уменията за културно изразяване, имащи важно културно, историческо и художествено значение за региона и страната, както и тяхното предаване на следващите поколения.


В работата на комисията участие взе Борис Борисов – заместник областен управител, доц. д-р Анна Щърбанова – представител на Института за етнология и фолклористика с етнографски музей (ИЕФЕМ) при БАН – гр. София, представители на Областна администрация–Враца, Регионалния експертно-консултантски и информационен център „Читалища” /РЕКИЦ/- гр. Враца и Регионалния исторически музей - гр. Враца.


В резултат на своето обсъждане комисията реши за участие в националния етап по попълване на Националната система „Живи човешки съкровища- България“ през 2021 г. от името на област Враца определя кандидатурата на Народно читалище „Просвета-1928“, с. Царевец, община Мездра, раздел „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“ умението – варене на домашен сапун.


„ Това е ценно умение на българската жена, което трябва да бъде подкрепено и поощрено, проучено в своята автентичност, запазено и предавано на поколенията“, обобщи работата на комисията заместник областния управител Милчо Стефанов.
Селектираните на областно ниво кандидатури от цялата странна ще бъдат разгледани от национална комисия и някой от тях ще бъдат вписани в Националната представителна листа за нематериалното културно наследство.