НОВО КАРТИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ФИНАНСИРАНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ВЪВ ВРАЦА БЕШЕ ОДОБРЕНО ОТ ДЕСЕТТЕ ОБЩИНИ


    Беше постигнато съгласие между общините от област Враца за идентифицирани потребности от социални услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет, както и за взетите решения и поети ангажименти.

    Това се случи на провелата се днес работна среща ръководена от областният управител Георги Митов. На заседанието присъстваха директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Враца Мария Търнавска, представители на десетте общини, експерти от Областното координационно звено към РДСП и експерти от ДСП от областта.

     На срещата беше подкрепено разкриването на общо 21 социални и интегрирани здравно социални-услуги в областта.

809 пълнолетни лица с физически увреждания се нуждаят от резидентна грижа. В момента обаче по нея се задоволяват нуждите на 45 лица, планира се разкриване на още 45 места в  община Враца – 14 места; Криводол – 19 места; Мизия – 12  места.

    От грижа за пълнолетни лица с психически разстройства се нуждаят 400 жители на областта, но към момента тя е обхванала едва 50 души. Планирано е разкриване на нови 30 места в гр. Враца, които да преминат от проектно финансиране, към държавно делегирана дейност и разкриване на 30 места  нова социална услуга в с. Бутан, общ. Козлодуй.

    254 човека имат нужда от резидентна грижа за лица с интелектуални затруднения, а в момента тя се осигурява на 181 човека. Нови услуги ще бъдат разкрити в община Бяла Слатина 12; Враца – 60 места; Мездра – 20 места; Козлодуй –30 места; Криводол – 8 места; Роман – 18 места; Хайредин увеличава капацитета на ЗЖЛУИ от 6 на 8 места.

    От резидентна грижа за пълнолетни с деменция се открои нужда за 64 човека от областта Към момента няма действаща социална услуга за лица с деменция на територията на област Враца. Планира се разкриване на нови социални услуги от община Бяла Слатина с капацитет 8 места и в община Криводол - 30.

    В хода на срещата се взе решение да бъде предложено разкриване на резидентна  услуга  подслон за пълнолетни лица пострадали от домашно насилие и лица жертви на трафик  в с. Брусен, общ. Мездра.

    Направените предложения ще бъдат подложени на обществено обсъждане в срок от 30 дни, след което ще бъдат предложени за гласуване от общинските съвети по места.