НОВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЕ В ДОЛНОТО ТЕЧЕНИЕ НА Р. СКЪТ


   Необходимите мерки за превенция на наводнения  дискутира областният управител Стефан Красимиров на работна среща в гр. Мизия с кметовете на общините Борован и Мизия, експерти от община Враца, директори на дирекции и експерти в Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, Държавно предприятие „Надзор на язовирни стени и съоръжения към тях“ и Национален институт по метеорология и хидрология – филиал Плевен.       

   На първо място бе обсъден въпросът за поддържането на ниски нива и за безопасното изпускане на язовирите от водосбора на р. Скът, за да се предотврати висока вълна в гр. Мизия при евентуални обилни валежи.

   По време на срещата бяха поставени и въпроси за достъпа на общините до данни от метеорологичния, хидрологичния и техническия мониторинг на язовирите от водосбора на     р. Скът, както и работата на хидрометричните станции.

   Обсъдена бе и възможността за изграждане на областна информационна система за ранно оповестяване, която да се следи състоянието на реката и  язовирите в реално време.

   Стефан Красимиров призова общините по поречието на р. Скът да определят общи мерки за превенция от наводнение и да осъществяват комплексно правомощията си в тази насока, като същевременно пое ангажимент да съдейства за държавно финансиране на тези мерки.