НОСИТЕЛИТЕ НА УМЕНИЕТО „ВАРЕНЕ НА ДОМАШЕН САПУН“ ОТ С. ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА МЕЗДРА ПОЛУЧИХА ГРАМОТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ВРАЦА


Груповите носители на умението „Варене на домашен сапун“ - Здравка Петрова (76 г.), Венета Коцева (82 г.) и Бойка Цолова (68 г.) от с. Царевец, община Мездра, получиха грамоти от областния управител на Враца Иван Сълов за принос в опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство на област Враца.
Отличията връчи заместник-областният управител Милчо Стефанов. Награждаването уважиха кметът на Мездра Иван Аспарухов, Любомир Mаринков - гл. експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ към Областна администрация - Враца, кметският наместник на с. Царевец Маргарита Петкова и Лиляна Лещарска - секретар на НЧ „Просвета-1928“.
Наскоро Националният съвет за нематериално културно наследство към Министерство на културата одобри кандидатурата на НЧ „Просвета-1928“ - с. Царевец - „Варене на домашен сапун“, да бъде вписана в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство на България в раздел „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“. Групови носителки на това умение са Здравка Петрова, Венета Коцева и Бойка Цолова, които го предават и на следващите поколения.
„Преди две години от едно малко зрънце идея и от много, много любов се роди голямото ни желание да започнем да варим домашен сапун, сподели кметският наместник на с. Царевец Маргарита Петкова.
На официална церемония, която ще се състои в столицата, министърът на културата проф. Велислав Минеков ще връчи на представители на 5-те областни кандидатури, одобрени за включване в Националната система „Живи човешки съкровища - България”, удостоверения за вписването им в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство и парични награди от по 2 хил. лв.