НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ СМЕТИЩА „ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА“ ЩЕ БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ


    Във връзка с предприетите дейности по организацията на 74 –тия НТП „ По пътя на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица“ 2022 г., областният управител Стефан Красимиров разпореди проверка на 120 километровата отсечка. След направения предварителен оглед на трасето е констатирано наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци –  смесени битови и едрогабаритни отпадъци, излезли от употреба гуми, пластмасови компоненти и др. в района на с. Софрониево, с. Добролево, с. Борован и с. Косталево.

    С писма до кметовете на общините Стефан Красимиров ги призова да предприемат необходимите действия за почистване на установените нерегламентирани сметища край населените места, през чиито територии минава походната колона, както и да осигурят на  местата за бивакуване допълнителни контейнери за отпадъци със съответно сметоизвозване по време на провеждането на туристическата проява – 27 май – 2 юни 2022 г.

    Областният управител напомня, че съгласно  чл.19, ал.3, т.15 от Закона за управление на отпадъците кметът на общината отговаря за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища, и организира тяхното почистване. Необходими са общи усилия и сътрудничество между областната администрация и общините за осигуряване успешното провеждане на най-масовата туристическа проява в България, така че участниците в похода от цялата страна да запазят добри впечатления и възхита от красотата на област Враца.