НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО УКРЕПВАНЕ НА ПРЕЛИВНИКА НА ЯЗОВИР "РОГОЗЕН 1"

НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО УКРЕПВАНЕ НА ПРЕЛИВНИКА НА ЯЗОВИР

Неотложни аварийно-възстановителни дейности по укрепване на преливника на язовир "Рогозен 1", Уникален номер 00800-2016-0001. Начална дата 13.05.2016 г. Вид на поръчката - пряко договаряне.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Решение за откриване на процедура

Обявление за възложена поръчка 20.05.2016 г./11:45

Договор 20.05.2016 г./11:50

Количествено-стойностна сметка 20.05.2016 г./11:55