НА ФИНАЛЕН ЕТАП СА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА СЕРОВЪГЛЕРОДА НА „КАМИБО“ ЕООД


    Областният управител Стефан Красимиров и заместник областният управител Красимир Колев проведоха на 02.08.2022 г. работна среща за  изпълнение на последния етап от обезвреждането на останалото количество серовъглерод от площадката на „Камибо“ ООД – ТП „Хименерго“ в гр. Враца. В срещата взеха участие  началник група ПКПД при РДПБЗН – старши инспектор Красимир Илиев, управителя на фирма „Балкан Ресурс“ ЕООД –Емил Иванов и консултанти.

    Управителят на фирмата-изпълнител представи информация за извършените до момента дейности за обезвреждането на токсичното вещество, които започват на 27.06.2022 г. чрез снабдяване на площадката на „Камибо“ ЕООД с необходимо оборудване. Впоследствие са извършени неутрализация на остатъчното количество серовъглерод в цистерните по химичен способ. Към момента се извършват дейности по неутрализация на отпадната вода в басейните, съхраняваща цистерните със серовъглерода, чрез привеждането й до неутрално състояние, след което същата ще бъде заустена в централен утаител.                                                  Предстои да бъде извършен крайният етап от цялостното обезвреждане на съоръжението чрез третиране на цистерните по безопасен и ефективен начин от екип от специалисти на „Балкан Ресурс“ ЕООД. Конкретните мерки ше бъдат обсъдени на нова среща след изготвяне на техническо решение от фирмата–изпълнител, гарантиращо противопожарната безопасност и защитата на населението при окончателното третиране на металните цистерни. С това се очаква успешното приключване на казуса със серовъглерода на „Камибо“ ЕООД, чието разрешаване бе инициирано от областния управител Стефан Красимиров в края на м. април т.г.