На 3 септември в Областна администрация Враца се проведе редовно заседание на временната Областна преброителна комисия.


На 3 септември в Областна администрация Враца се проведе редовно заседание на временната Областна преброителна комисия.

     Заседанието беше открито от г-н Милчо Стефанов – заместник областен управител и председател на комисията. Г-н Ивайло Николов – Началник отдел „Статистически изследвания-Враца“ към Териториално статистическо бюро-Северозапад и секретар на комисията изложи мнение относно готовността за провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд в област Враца, като сподели, че всички общини в област Враца са готови за старта на преброяването с изключение на община Враца, където все още има недостиг на 25-30 преброители.

       На заседанието беше поканен д-р Орлин Димитров – Директор на Регионална здравна инспекция-Враца да докладва предвидените противоепидемични мерки относно запазване здравето и живота на участниците в преброяването с оглед обявената извънредна епидемична обстановка в страната от  COVID –19.

       Също така д-р Димитров изрази мнение относно създадената противоепидемична обстановка в страната и изяви желание и готовност, при проявен интерес от страна на преброители и контрольори, те да бъдат ваксинирани.

           Участниците в заседанието се обединиха около идеята за популяризиране на електронното преброяване с апел към всички държавни и общински служители да участват активно в електронното преброяване от 7 до 17 септември.