МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПРЕДСТАВИ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПРЕДСТАВИ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

На 20.02.2023 г. областният управител Георги Митов присъства на проведен от Министерството на енергетиката семинар на тема „Инструменти и добри практики за реализиране на целите за енергоспестяване и енергийна ефективност“. Събитието, което се проведе в гр. Варна, бе открито от министъра на енергетиката Росен Христов. В семинара взеха участие представители на областни и общински администрации от цялата страна, както и множество международни гости и лектори.

„В България се говори твърде малко за енергийна ефективност, a това е направление, което допринася за декарбонизацията и енергийната сигурност на страната", заяви министър Христов. Той подчерта, че повишаването на енергийната ефективност е актуална тема в Европа и повечето държави работят много активно в това направление. „Страната ни има реална възможност, използвайки най-модерните технологии и практики, да навакса и дори да изпревари някои от европейските страни“, каза още.

По неговите думи с повишаването на енергийната ефективност се постигат едновременно няколко цели –  от една страна по-качествен живот чрез енергийно ефективни сгради, а от друга по-конкурентоспособна индустрия и възможност за навлизане на чужди пазари.

В контекста на енергийната ефективност бяха представени планираните инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост в част „Енергетика“, възможностите, които предоставя Модернизационния фонд, както и успешно приключилите дейности по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност".

„Говорим за енергийни спестявания, декарбонизация, оползотворяване на местни ресурси, във времена на геополитически предизвикателства и на глобално пренастройване на енергийните системи“. Това каза в заключение на семинара заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова. По нейните думи независимо дали говорим за индустрията, за гражданите, за държавната или местната администрация, енергийната ефективност е един дълбок процес на трансформация, който трябва да се случи на всички нива със споделени отговорности и усилия.