МИЛЧО СТЕФАНОВ, ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ВЗЕ УЧАСТИЕ В РАБОТНА СРЕЩА В ГР. СОФИЯ


Заместник областният управител Милчо Стефанов участва в първа работна среща на Координационния съвет на националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“, по Проект № 101051614 — IRPEAAL — ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA „Изпълнение на обновените приоритети на Европейската програма за учене на възрастни“, която се проведе на 10.01.2023 г. в Национален STEM център в гр. София.