КОД „ЖЪЛТ“ ЗА ЗНАЧИТЕЛНИ ВАЛЕЖИ В ОБЛАСТ ВРАЦА


 

За 23 май 2024 г. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издава предупреждение от първа степен (жълт код) за значителни валежи от дъжд в 13 области.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: https://weather.bg/obshtini/ .

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ правят следната прогноза за Дунавски басейн:

Днес на 23.05, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в по-голямата част от басейна. По-значителни повишения се очакват през нощта срещу 23 и на 23.05 във водосборите на реките западно от р. Янтра вкл. Значителни повишения се очакват през нощта срещу 23.05 и в сутрешните часове на 23.05, във водосборите на реките Осъм и Янтра. На 24 и 25.05 речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават, като през първия ден в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки. В резултат на валежи в следобедните и вечерни на 24.05 ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от водосборите западно от р. Осъм.

Допълнителна информация може да бъде намерена и на интернет страницата на МОСВ https://www.moew.government.bg/bg/prescentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/