ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

Извънредно заседание на Областната епизоотична комисия се проведе днес под председателството на заместник областния управител Робертино Маринов. В хода на заседанието, директорът на Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Враца д-р Милчо Костурков отчете, че епизоотичната обстановка в областта е нормална и няма новорегистрирани огнища на болестта Африканска чума по свинете.

Заместник областният управител Робертино Маринов запозна присъстващите с решенията на Централния епизоотичен съвет към Министерски съвет за определяне на 20 км зона за превенция около индустриалните ферми. На територията на област Враца има регистрирана само една индустриална ферма, която се намира в с. Чирен, община Враца.

„В санитарната зона е предоставена възможност на стопаните на обекти от тип „Заден двор“ да преустановят отглеждането на свине, като за изпълнението на мярката е необходимо да преминат към доброволно клане на животните. Срокът за изпълнението на мярката - 31 юли изтече, след което инспекторите от Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Враца ще направят проверка и при констатирани животни в личните стопанства, ще пристъпят към умъртвяването им“, заяви заместник областният управител Робертино Маринов.

Кметовете на общини от областта изказаха мнение, че са изпълнени всички превантивни мерки за неразпространението на заразното заболяване и са уведомили жителите на населени места с дадените указания.

Заместник областният управител отчете ролята на местната власт в справянето с проблема.

„Ежедневно се следи епизоотичната обстановка в областта и благодарение на отговорното отношение на институциите и местната власт, както и разбирането от страна на стопаните, успяваме да запазим обстановката непроменена и без нови регистрирани огнища на опасното заболяване“, обобщи заместник областният управител.