ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НС 14.11.2021


Раязснителна кампания - Централна избирателна комисия


Областният управител на Област Враца г-н Иван Сълов проведе днес, 19.09.2021 г. консултации за състава на Районна избирателна комисия.

Областният управител на Област Враца г-н Иван Сълов  проведе днес, 19.09.2021 г. консултации за състава на Районна избирателна комисия.

Областният управител на Област Враца г-н Иван Сълов  проведе днес, 19.09.2021 г. в 10.00 ч. в сградата на Областна администрация консултации за състава на Районна избирателна комисия в VІ-ти избирателен район – Враца за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и...

Областният управител на област Враца г-н Иван Сълов отлага консултациите за състав на РИК-Враца и ги насрочва на 19 септември 2021 г.

Областният управител на област Враца г-н Иван Сълов отлага консултациите за състав на РИК-Враца  и ги насрочва  на 19 септември 2021 г. В изпълнение на чл.60, ал.1 във връзка с ал.6 от Изборния кодекс и т.3 от хронограмата, приета с Решение № 530-ПВР/10.09.2021 г. на ЦИК и писмо-указание...

Областният управител на област Враца г-н Иван Сълов ще проведе консултации за състав на РИК на 17 септември 2021 г.

В изпълнение на чл.60, ал.1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение  на Народното събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България, обнародвано в ДВ., бр. №73/03.09. 2021 г., областният управител Иван Сълов кани парламентарно представените в 46-тото Народно с...