Избори за НС 11.07.2021

РЕШЕНИЕ № РД-43/28.05.2021 г.

РЕШЕНИЕ № РД-43/28.05.2021 г.

РЕШЕНИЕ   № РД-43/28.05.2021 г.   На основание чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс и във връзка с постъпила жалба с Вх. № 03 00 – 11 /30/ от 26.05.2021 г.     РЕШИХ:     ОТХВЪРЛЯМ  жалба  с Вх. № 03 00 – 11 /30/ от 26.05.2021 г. от Асен Ицов...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА СВИКВА КОНСУЛТАЦИИ ЗА РИК-ВРАЦА НА 14.05.2021 г. от 16.00 ч.

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА СВИКВА КОНСУЛТАЦИИ ЗА РИК-ВРАЦА НА 14.05.2021 г. от 16.00 ч.

На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 130 от 10.05.2021 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на Република България (обн. в ДВ бр. 39 от 12 май 2021г.), на 14.05.2021 г. /петък/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Областна а...