ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ОБЛАСТ ВРАЦА НА 09.06 КЪМ 16:00 ЧАСА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ОБЛАСТ ВРАЦА НА 09.06 КЪМ 16:00 ЧАСА

Днес към 16 часа избирателна активност Народно събрание - 2024 е 24%, показват данните подадени от общините във 330-те секции на област Враца. Най-висока избирателна активност е регистрирана в община Борован 39%, а най-ниска в община Враца  19%.

Към 16.00 часа избирателната активност Европейски парламент в област Враца  е 22%  показват данните, като най-висока избирателна активност е регистрирана в община Борован 38%, а най-ниска в община Враца  18%.

Избори за членове на ЕП от Република България  и НС,  9 юни 2024 г., Шести Изборен район-Врачански
Община Бр. секции Избирателна активност Избори ЕП  Избирателна активност Избори  НС 
общо Избиратели  ЕП (по списък) час 11:00 час 16:00     Избиратели НС  (по списък) час 11:00 час 16:00
бр. гласували бр. гласували бр. гласували бр. гласували
Борован 12 4,292          868                    1,635                 4,301            845                  1,654
Бяла Слатина 48 19,783          2,648                    5,759               19,816            2,761                  5,979
Враца 114 64,258          5,302                  11,552               64,572            5,567                12,406
Козлодуй 26 15,947          1,669                    3,489               15,980            1,767                  3,670
Криводол 23 6,809          1,051                    1,809                 6,814            1,081                  1,891
Мездра 44 16,435         1,841                    3,848               16,473            2,025                  4,156
Мизия 15 5,374           577                     1,153                 5,381               631                  1,232
Оряхово 18 8,613           944                     1,716                 8,642               982                  1,781
Роман 18 4,635            729                     1,210                 4,626               674                  1,350
Хайредин 12 3,419           573                                                   944                 3,422               599                     985
  330 149,565
16,202  33,115 150,027 16,932 35,104

Изборният ден приключва в 20,00 часа и очакваме жителите на област Враца да проявят активност и да изявят  своята гражданска позиция.