ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР СТАРТИРА ОТ ВРАЦА

Областният управител на област Враца Малина Николова и заместник- министърът на енергетиката Николай Николов проведоха първата среща от стартиралата днес Информационната кампания за либерализацията на електроенергийния пазар. На срещата присъстваха заместник областните управители Ирина Иванова и Мирослав Комитски, представители на Министерството на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране, Българския енергиен холдинг, Българската независима енергийна борса, Електроенергийния системен оператор и представителите на „ЧЕЗ“.

В началото на срещата, Областният управител Малина Николова приветства заместник – министър Николов и неговия екип за провеждането на кампанията и изрази убедеността си, че присъствието на всички заинтересовани страни гарантира воденето на конструктивен диалог, като част от реализирането на един от основните приоритети на Правителството в енергийната област – именно либерализирането на пазара.

„Изключително е важно потребителите да бъдат информирани, за да направят най-правилното и разумно решение при избора на доставчик на електроенергия.

Реализирането на този поетапен процес е ключов момент в българската енергетика, който поставя целия сектор в качествено нова ситуация и регулира отношенията в него – т.е. определя и обективизира цената на електроенергията.“ – добави още Малина Николова.

Основните въпроси, които бяха разяснени по време на срещата, засягаха етапите при либерилизирането на пазара на електроенергия, смяната на доставчика и основните дейности, които имат Комисиите, свързани с извършването на целия процес.

Предстоящата пълна либерализация на пазара на електроенергия в страната ще промени условията на снабдяване за битовите абонати, общинските администрации, училищата, читалищата и малките фирми, които все още са на регулирания пазар.

"Свободният пазар на електроенергия осигурява възможност на клиентите свободно да избират своя доставчик на електроенергия. Това допринася за създаването на конкурентна среда за участниците на пазара, което ще гарантира по-добро качество на предлаганите услуги" - изтъкна заместник -министърът на енергетиката Николай Николов.

Според единодушното становище на участниците в срещата, най-сериозното предимство на либерализирания пазар на електроенергия е фактът, че цената занапред ще се определя изцяло от търсенето и предлагането и ще бъде обективно обусловена. Практиката досега в останалите европейски държави показва, че в първите месеци след освобождаването на цените е възможно да се наблюдава известен ръст, след което те падат до равнища под регулираните. В условията на свободен пазар цените за достъп до мрежата и цените за пренос ще бъдат регулирани от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Няма риск за потребителите да останат без електрозахранване в случай на фалит на техния търговец – това разясниха експертите от Министерство на енергетиката. В такива случаи законодателството предвижда клиентите да бъдат снабдявани от доставчик от последна инстанция, докато си намерят нов доставчик на свободния пазар.

В заключение, заместник –министър Николов увери, че в началото на следващата година предстои още една разяснителна кампания, чрез която ще се даде яснота в детайли на процесите по либерализацията на пазара на електроенергията за потребителите на ниско и средно напрежение.